Mám zájem


Základní informace o našich trénincích a předplatném najdeš v sekci aktuality. V případě zájmu o více informací o našich trénincích, turnajích, časech, cenách atp. nás neváhej kontaktovat.

Tréninky, turnaje, kempy a další akce pořádané Hockey For All Academy absolvují účastníci na vlastní odpovědnost a vlastní riziko s vědomím, že pořadatel nenese odpovědnost za škodu na zdraví a majetku, pokud taková škoda vznikne. Spolu s tím berou účastníci na vědomí, že nebudou vůči pořadateli uplatňovat nároky na náhradu škody, pokud taková škoda vznikne.


Naši partneři