Děti tréninky na ledě


Dětské tréninky zahrnují aktivity potřebné k vývoji dovedností potřebných pro hokej. Jsou vhodné pro děti, které se už udrží na bruslích.

Tréninky jsou zaměřené na bruslení a práci s hokejkou a kotoučem. Trenéři kombinují cvičení s hrou, aby udrželi zájem dětí a podporovali radost z hokeje.

Trénuje se v plné výstroji. Tréninky pro děti vede zkušený trenér.

Tréninky, turnaje, kempy a další akce pořádané Hockey For All Academy absolvují účastníci na vlastní odpovědnost a vlastní riziko s vědomím, že pořadatel nenese odpovědnost za škodu na zdraví a majetku, pokud taková škoda vznikne. Spolu s tím berou účastníci na vědomí, že nebudou vůči pořadateli uplatňovat nároky na náhradu škody, pokud taková škoda vznikne.


Naši partneři