Dospělí amatéři - tréninky na ledě


Tréninkové skupiny

Hráči trénují ve svých skupinách dle výkonnosti a dovednosti. 

Skupiny pro dospělé amatéry od začátečníků až po pokročilé. 

Individuální přístup - okamžitá zpětná vazba a zaměření se na nedostatky.

Pravidelně vypisujeme speciální tréninky zaměřené na nedostatky většiny hráčů zjištěné během tréninků.

Individuální trénink

Trénink zaměřený na konkrétní nedostatky a rychlejší progres. Trénink probíhá většinou na ledě v HTC s jedním trenérem na jednoho hráče. 

Možnost samostatného individuálního tréninku nebo dlouhodobého programu na míru se zaměřením na rychlý progres.

Střelnice na ledě

Různé stanovištní modely se střeleckým zakončením. 


Tréninky, turnaje, kempy a další akce pořádané Hockey For All Academy absolvují účastníci na vlastní odpovědnost a vlastní riziko s vědomím, že pořadatel nenese odpovědnost za škodu na zdraví a majetku, pokud taková škoda vznikne. Spolu s tím berou účastníci na vědomí, že nebudou vůči pořadateli uplatňovat nároky na náhradu škody, pokud taková škoda vznikne.


Naši partneři